Förnyat mandat för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick

Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga Stefans Ingves mandat som riksbankschef med fem år och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks mandat med sex år.