Förordnande av ledamöter och ersättare i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Regeringen utser följande personer att vara ledamöter och ersättare i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.