Förordningsändring i syfte att motverka missbruk av pappersrecept

Regeringen beslutade på torsdagen om en förändring av förordningen om läkemedelsförmåner, som syftar till att Läkemedelsverket ska kunna skärpa sina föreskrifter om hanteringen av den särskilda receptblanketten.