Förordningsmotiv för Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Det är innebörden av en ny bestämmelse om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre som regeringen har bestämt ska införas i socialtjänstförordningen.