Försäkringskassan får uppdrag att stärka sin handläggning

Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att förstärka sjukförsäkringens handläggning.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll