Försäkringskassan förbättrar servicen till företag


Nu gör Försäkringskassan en satsning på företagare som innebär att de lättare ska få svar på frågor om sitt eget försäkringsskydd vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet. "Det är mycket glädjande att Försäkringskassan så snabbt har agerat på vår skrivelse om behoven av bättre stöd för företagarna avseende det egna försäkringsskyddet", säger socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.