Forskardag om verksamhetsstyrning i offentlig sektor

Den 14 januari 2016 anordnar Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) en forskardag om verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Ekonomistyrningsverket (ESV) är en av medlemmarna i AES och vi vill gärna tipsa om programmet som bjuder på flera intressanta presentationer. Dessutom ges stort utrymme för samtal om aktuell forskning och om dagens utmaningar inom området.