Förslag för att bekämpa insiderhandel och annat marknadsmissbruk

Finansdepartementet skickade den 15 mars promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk på remiss till myndigheter och andra intressenter. Förslagen i promemorian syftar till att effektivisera bekämpningen av insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.