Förslag för att möta behovet av fler lärare

Det stora antalet nyanlända elever ökar ytterligare behovet av fler lärare. För detta krävs stora insatser. Men det finns också fler vägar att möta lärarbehovet, menar SKL.