Förslag för att motverka marknadsmissbruk

Regeringen har överlämnat förslag till riksdagen som syftar till att klargöra för berörda marknadsaktörer hur de ska agera för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Förslagen ska även ge Finansinspektionen möjlighet att vidta åtgärder för övervakning samt ingripa vid överträdelser.