Förslag för effektivare tillhandahållande av uppgifter ur vägtrafikregistret

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med två förslag till ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ändringsförslagen syftar bland annat till att kunna effektivisera Transportstyrelsens handläggning i samband med förfrågningar om uppgifter ur registret.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson