Förslag för ökat bostadsbyggande

I dag presenterar statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund flera nya förslag för ökat bostadsbyggande. Syftet är att öka möjligheterna för fler bostäder i storstäderna, och ett enklare och snabbare byggande av framtidens bostäder i hela Sverige. Förslagen ska nu utredas.

Debattartikel: Så ser vi till att det byggs fler bostäder
Informationsmaterial: Fler bostäder för fler jobb
Kommittédirektiv Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna
Kommittédirektiv: Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar

Socialdepartementet,
24 februari 2014