Förslag för stärkt konsumentskydd vid snabblån

Regeringen föreslår i en proposition att de företag som lämnar eller förmedlar vissa konsumentkrediter ska behöva tillstånd och lyda under Finansinspektionens tillsyn på liknande sätt som andra finansiella företag. Syftet är att stärka konsumentskyddet vid särskilt snabblån och därigenom bidra till att minska problemen med överskuldsättning.

Prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter

Finansdepartementet,
25 februari 2014