Förslag kan göra det dyrare att anlita privata utförare

SKL avstyrker utredningsförslaget om minskad ersättning för dold moms.