Förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som syftar till att minska skatteundandragande. I propositionen föreslår regeringen att man ska genomföra den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson