Förslag om bättre tillgång till on-linetjänster vid resa

Rådet ska enas om förslaget om att säkerställa EU-konsumenters tillgång till on-linetjänster vid utlandsviselse. Det gäller till exempel abonnemang på film, sport och musik. Rådet möts i Bryssel den 26-27 maj och behandlar konkurrenskraft, EU:s inre marknad, innovation och forskning. Statssekreterarna Eva Lindström och Karin Röding representerar Sverige.