Förslag om begränsad skattefrihet för flyg- och fartygsbränsle

Finansdepartementet har idag skickat en promemoria på remiss med förslag om begränsningar av skattefriheten för flygbränsle och fartygsbränsle som förbrukas i luftfartyg och fartyg när dessa används för annat än privat ändamål. Förslaget innebär en anpassning till EU-rätten. Förslaget innebär bl.a. att ett företag inte kan förbruka skattefritt bränsle för verksamhetsinterna transporter av varor eller passagerare, om inte dessa transporter sker direkt mot ersättning.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Promemoria: Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle

Finansdepartementet,
19 juni 2014