Förslag om beskattning av säkerhetsreserv och automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton till Lagrådet idag

Regeringen har i dag överlämnat två lagrådsremisser. Den första lagrådsremissen innehåller förslag för att genomföra det multilaterala avtalet om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och ändringsdirektivet med samma syfte. Förslaget syftar till att minska skatteundandragande och skattefusk. Den andra lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson