Förslag om boenden bör utredas skyndsamt

Förändra Plan- och bygglagen så att krav som försvårar kommunernas arbete med boenden i den akuta flyktingsituationen tillfälligt kan tas bort. Det förslaget ger nu Boverket till regeringen.