Förslag om en ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter på remiss

Finansdepartementet har i dag skickat ut en promemoria på remiss med förslag till ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter. Införselbegränsningarna införs från de medlemsstater som inte når upp till EU:s minimiskattenivåer på cigaretter. Den nya lagen införs den 1 januari 2015.

Promemoria: Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Finansdepartementet,
10 april 2014