Förslag om ett svenskt tonnagebeskattningssystem till Lagrådet

Regeringen har i dag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att införa ett system med tonnagebeskattning i Sverige.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson