Förslag om förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

I dag överlämnar regeringen propositionen "Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm" till riksdagen. I propositionen föreslås en höjning av trängselskatten i Stockholms innerstad och att trängselskatt införs för färd på Essingeleden vid Fredhäll. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Pressmeddelande: Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

Finansdepartementet,
6 februari 2014