Förslag om förbud mot olovlig hantering av avkodningsutrustning för privat bruk

Regeringen har i dag lämnat en remiss om förbud mot privat olovlig hantering av avkodningsutrustning till Lagrådet. I lagrådsremissen finns förslag på att kriminalisera privat olovlig användning av avkodningsutrustning genom så kallad cardsharing. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Lagrådsremiss: Olovlig hantering av avkodningsutrustning
Frågor och svar om olovlig hantering av avkodningsutrustning
Läs mer om kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning

Kulturdepartementet,
3 februari 2014