Förslag om gymnasial lärlingsanställning

Regeringen föreslår en ny lag om gymnasial lärlingsanställning. Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning.

Prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning

Utbildningsdepartementet,
6 februari 2014