Förslag om hälsoväxling till lagrådet

Regeringen har idag fattat beslut om att förslaget om hälsoväxling ska skickas till Lagrådet. Förslaget har delvis justerats efter synpunkter från remissinstanserna på den promemoria som remitterades i april 2016.