Förslag om jämnare pensionsutveckling till riksdagen

Regeringen klubbade idag propositionen om ”En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna”. Förslaget, som tagits fram i samråd med Pensionsgruppen, lämnas till riksdagen nästa vecka.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Annika Strandhäll