Förslag om kronhjort på remiss

För att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av kronhjort går regeringen nu vidare och remitterar förslag som rör jakt efter kronhjort.