Förslag om ny reglering för AP-fonderna

Onsdagen den 17 juni ställde sig Pensionsgruppen bakom den departementspromemoria Nya regler för AP-fonderna, som Finansdepartementet har tagit fram. Promemorian bygger på den överenskommelse om AP-fondernas framtida organisation och placeringsregler som partierna bakom pensionsöverenskommelsen enades om den 12 mars 2014. Promemorian ska nu remitteras.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Per Bolund