Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen

Den särskilde utredaren Johan Höök överlämnade sitt slutbetänkande ”En kommunallag för framtiden” till civilministern tidigare i veckan. SKL saknar ett rejält grepp kring samverkansfrågan.