Förslag om skattefri secondhandförsäljning till Lagrådet

Regeringens förslag om skattefrihet för secondhandverksamheter som bedrivs av ideella föreningar och registrerade trossamfund har i dag överlämnats till Lagrådet. Förslaget överensstämmer med den promemoria som Finansdepartementet remitterade i maj 2015.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson