Förslag om stärkt konsumentskydd vid förmedling av försäkringar

Finansdepartementet föreslår i en promemoria nya regler för förmedling av försäkringar. Syftet är att sätta kundens intressen i fokus vid bl.a. rådgivning om försäkringar. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

Pressmeddelande: Förslag om stärkt konsumentskydd vid förmedling av försäkringar
Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Finansdepartementet,
17 juni 2014