Förslag om stärkt skydd för clearing hos central motpart

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler för clearing hos central motpart. De nya reglerna minskar den rättsliga osäkerheten för sådan clearing och innebär ett ökat skydd för investerare vid en insolvenssituation.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår stärkt skydd för clearing hos central motpart
Prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart

Finansdepartementet,
1 april 2014