Förslag om tilläggsavtal om lån till Irland

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett tilläggsavtal till Sveriges avtal om lån till Irland. Avtalet gör det möjligt för Irland att betala tillbaka en del av sitt lån från IMF i förtid, utan att göra motsvarande återbetalning till Sverige. Propositionen överlämnas till riksdagen i dag.

Pressmeddelande: Förslag om tilläggsavtal om lån till Irland
Prop. 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland

Finansdepartementet,
15 oktober 2014