Förslag om tydligare regler vid upphandlingar

Nya tidsramar och restriktioner vid överprövningar i upphandlingsprocesser. Det föreslår Överprövningsutredningen och SKL ställer sig bakom förslagen.