Förslag om undantag från moms på vissa posttjänster

Regeringen har idag remitterat en promemoria om moms på posttjänster. I promemorian föreslås att vissa posttjänster samt frimärken ska undantas från moms.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson