Förslag på ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken

I en remiss föreslår Riksbanken ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken. Villkorsändringarna, som delvis är en återgång till de bestämmelser som gällde före finanskrisen, syftar till att minska Riksbankens kreditrisk men bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva penningpolitik.