Förslag på åtgärder mot illegal yrkestrafik

Idag överlämnade Transportstyrelsen sina förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I maj 2013 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Läs artikel: Förbättrad kontroll av regelefterlevnaden på väg

Näringsdepartementet,
28 februari 2014