Förslag på utbildningsgaranti ökar inte elevskydd

Regeringen föreslår att kommuner garanterar fortsatt utbildning för elever vilkas fristående gymnasieskolor avvecklas. SKL menar att ansvaret bör ligga på den fristående huvudmannen.