Förslag som inte ökar bostadsbyggandet

Bostadsplaneringskommitténs ambition att bidra till ökad regional samordning i bostadsförsörjningen är god. Men förslagen som kommittén lämnar i dag ökar inte bostadsbyggandet.