Försörjningstrygghet och EU:s framtida klimat och energipolitik

EU:s framtida klimat- och energipolitik för 2030 var en av frågorna som diskuterades när EU:s energiministrar träffades i Luxemburg den 13 juni. Diskussionen omfattade även kommissionens strategi för försörjningstrygghet. IT- och energiminister Anna-Karin Hatt deltog på rådsmötet.

Artikel: Försörjningstrygghet och EU:s framtida klimat och energipolitik

EU-representationen i Bryssel,
13 juni 2014