Förstärkning av Almi

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2015 föreslå ett ökat anslag till Almi Företagspartner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi möjlighet att utöka sin verksamhet med marknadskompletterande finansiering till företag i tidiga faser eller med tillväxtpotential.

En del av Almis ökade anslag ska användas för att ta tillvara utländska företagares kompetens och kontaktnät i sina forna hemländer.

Pressmeddelande: Förstärkning av Almi

Näringsdepartementet,
22 oktober 2014