Förstudie om Mina meddelanden påbörjad

På uppdrag av SKL har Sambruk tillsammans med åtta kommuner, påbörjat arbetet med en förstudie för att göra det möjligt för medborgare att få säkra digitala meddelanden från det offentliga.