Förstudie om tjänster för servicejämförelser klar

Bakgrunden till förstudien är att flera kommuner har hört av sig angående ett gemensamt behov av att erbjuda privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att jämföra den service som olika enheter och utförare levererar.