Försvåra inte arbetskraftsinvandringen


Regeringen ska tillsätta en utredning om arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Det är bra att en kartläggning görs om det förekommer utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Men det vore olyckligt om utredningen leder till ytterligare reglering som drabbar seriösa företag, skriver Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert.