Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst ska utredas

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga Försvarsmaktens behov avseende Flygtrafiktjänst. Syftet med uppdraget är att få underlag för hur de militära behoven kan säkerställas inom ramen för den civil-militära integrationen, samtidigt som flygplatsernas möjligheter att upphandla sin flygtrafiktjänst och därmed möjligheterna till effektiviseringar bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Pressmeddelande: Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst ska utredas

Näringsdepartementet,
5 maj 2014