Fortsatt arbete med bemanningsfrågan

Kostnaden för inhyrning av personal ökar i landsting och regioner. Arbetet med att minska beroendet av bemanningspersonal fortsätter för att vända trenden.