Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter

SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär att SKL kommer att bygga vidare på den hittills treåriga satsningen.