Fortsatt behov att regeländringar i flyktingsituationen

Nu finns en ny version av listan med SKL:s förslag på statliga regelförändringar i asyl- och flyktingmottagandet. Allt fler förslag genomförs, men det går för långsamt.