Fortsatt dialog om nationell maritim strategi

Ett förslag till inriktning för nationell maritim strategi, vision och åtgärdsområden har nu arbetats fram. I mitten av april träffade infrastrukturminister Anna Johansson branschen på Swedish Maritime Day i Göteborg för att stämma av den föreslagna inriktningen med branschen.

Artikel: Fortsatt dialog om nationell maritim strategi

Näringsdepartementet,
21 april 2015