Fortsatt förbättring av kommunernas webbplatser

Sökfunktioner för att kunna hitta information på kommunernas webbplatser blir allt bättre. Information till företag har förbättrats. E-tjänster ökar också.